Mục tiêu chính của Quy hoạch là định hướng cho một chiến lược toàn diện về thu gom, xử lý và tiêu hủy tất cả chất thải rắn phát sinh trên địa bàn bốn huyện nêu trên trong thời gian từ năm 2011 đến 2025. Đính kèm Quy hoạch là các bản Kế hoạch hành động 5 năm đầu ...

Đọc thêm

Xử lý điện hóa chất thải phóng xạ. Điện hóa vốn dĩ là quá trình xử lý dựa vào điện động học phân thành công nghệ hóa lý bằng cách chuyển hóa hoặc tiêu hủy chất hữu cơ/vô cơ có nhiều ưu điểm loại bỏ nhiều tạp chất khác nhau.

Đọc thêm

I/ Mã các ngành nghề thu gom, xử lý, tiêu hủy rác thải. Mã các mã ngành nghề thu gom, xử lý, tiêu hủy rác thải được quy định trong Danh mục ngành nghề kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Sau đây thông tin chi tiết các ngành nghề thu gom, xử lý, tiêu ...

Đọc thêm

(ii) Tiêu hủy theo cách phân hủy hoặc chuyển hóa hoàn toàn hàm lượng chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, để các chất thải đó không còn có tính chất của các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy; hoặc được tiêu hủy theo cách khác hợp lý về môi trường khi việc phân hủy ...

Đọc thêm

Mục tiêu của đề tài là đánh giá khả năng phân hủy rác thải hữu cơ của vi khuẩn phân giải chất hữu cơ bao gồm cellulose, tinh bột, protein được thực hiện trên qui mô thùng lên men 10-lít, từ đó chọn ra các dòng vi khuẩn tốt nhất để ứng dụng xử lý rác thải hữu cơ ...

Đọc thêm

Chất thải hữu cơ được xem là một trong những chất thải rất dễ dàng phân hủy có thể gây ra mất vệ sinh và mỹ quan đường phố. Là mầm móng để các vi sinh vật, vi khuẩn sinh trưởng gây hôi thối làm ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước và đất, sức khỏe con người.

Đọc thêm

Năm 2019, Dự án sẽ tập trung vào xây dựng và thực thi khung chính sách quản lý an toàn về môi trường đối với hóa chất, bao gồm các chất POP và PTS, xây dựng chính sách thúc đẩy việc giảm phát thải và tiêu hủy các chất POP …

Đọc thêm

Ngoài ý nghĩa xử lý được thành phần hữu cơ dễ phân hủy sinh học trong rác thải sinh hoạt, mô hình nuôi giun và ủ phân tạo ra thành phẩm là phân giun và phân compost có thể sử dụng để bón cho cây trồng. Đây là loại phân sạch, thân thiện môi trường, có khả năng cải ...

Đọc thêm

Mở đầu. Riêng lượng rác thải sinh hoạt thải vào môi trường là rất lớn. chúng ta hãy tự làm phép tính rằng trung bình mỗi người một ngày đưa vào môi trường 0,5 kg rác thải thì nước ta với dân số 80 triệu, thế giới với dân số 6 tỷ sẽ phải xử …

Đọc thêm

Bài viết tập trung nghiên cứu về xenluloza - cấu tạo phân tử xenluloza, cơ chế phân giải xenluloza; các giải pháp thu gom, phân loại, phân dòng vật chất chất thải rắn theo đặc điểm, tính chất của chất thải, cũng như các kỹ thuật và công nghệ xử lý chất thải rắn hữu cơ khó phân hủy có nguồn gốc thực vật.

Đọc thêm

Ủ phân là một phương pháp xử lý hoặc tiêu hủy chất thải khác được sử dụng phổ biến nhất, là quá trình phân hủy hiếu khí có kiểm soát chất thải hữu cơ thông qua hoạt động của các động vật không xương sống nhỏ và vi sinh vật. Các kỹ thuật ủ phân phổ biến nhất bao gồm ủ tĩnh, ủ sâu bệnh, ủ cỏ khô và ủ trong thùng chứa.

Đọc thêm

(ii) Tiêu hủy theo cách phân hủy hoặc chuyển hóa hoàn toàn hàm lượng chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, để các chất thải đó không còn có tính chất của các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy; hoặc được tiêu hủy theo cách khác hợp lý …

Đọc thêm

Chất thải hữu cơ được xem là một trong những chất thải rất dễ dàng phân hủy có thể gây ra mất vệ sinh và mỹ quan đường phố. Là mầm móng để các vi sinh vật, vi khuẩn sinh trưởng gây hôi thối làm ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước và đất, sức khỏe con người. Các loại rác thải hữu cơ thông thường Quy trình xử lý rác thải hữu cơ

Đọc thêm

Các loại rác thải rắn hữu cơ, có khả năng phân hủy cao chính là đối tượng phù hợp nhất để áp dụng phương pháp sinh học. Quá trình xử lý sinh học rác thải rắn dựa vào hoạt động phân huỷ của vi sinh vật nhằm mục đích làm phân huy chất hữu cơ của rác.

Đọc thêm

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết này nhằm giúp hiểu rõ các giai đoạn của quá trình phân hủy cũng như các điểm đặc trưng đối với từng giai đoạn một cách có hệ thống xét trên cả phương diện hóa sinh học và vi sinh vật học để từ đó rút ra những nét khác biệt của quá trình phân hủy kỵ khí chất thải ...

Đọc thêm

Xử lý chất thải là quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật (khác với sơ chế) để làm giảm, loại bỏ, cô lập, cách ly, thiêu đốt, tiêu hủy, chôn lấp chất thải và các yếu tố có hại trong chất thải.

Đọc thêm

Ủ phân là một phương pháp xử lý hoặc tiêu hủy chất thải khác được sử dụng phổ biến nhất, là quá trình phân hủy hiếu khí có kiểm soát chất thải hữu cơ thông qua hoạt động của các động vật không xương sống nhỏ và vi sinh vật.

Đọc thêm

Chính điều này đã đặt ra yêu cầu cần thực hiện quy trình xử lý chất thải theo đúng quy chuẩn sau: Bước 1: Phân loại chất thải để có được các phương pháp xử lý thích hợp. Bước 2: Tiến hành thu gom các loại chất thải để quy trình xử lý diễn ra tiện lợi hơn ...

Đọc thêm

Rác thải hữu cơ được thu gom và đưa vào hầm kín để ủ, sau 90 ÷ 100 ngày rác đã "hoai" đủ độ "chín" được đưa ra để xử lý và phân loại thành các hợp phần tái chế khác nhau trên các thiết bị cơ khí như: Thiết bị phân loại, thiết bị thiêu hủy, thiết bị ...

Đọc thêm

Hiện nay, có 2 phương pháp chính để xử lý chất thải bằng cơ chế sinh học, đó là ủ đống và chôn lấp. Phương pháp ủ đống Ủ đống là một trong những hình thức xử lý được xem là đơn giản nhất và với quy mô nhỏ nhất. Với hình thức này thì rác được ủ thành đống hoặc luống, nổi trên mặt đất hoặc là chìm dưới hố, hoặc nửa nổi nửa chìm.

Đọc thêm

Sản phẩm mới